Undervisere

Tilbake

Eline Hellem Langeland

Fast advokat, Advokatfirmaet Selmer AS

Eline Hellem Langeland bistår klienter hovedsakelig innenfor shipping, offshore og energisektoren med kontrakter, tvisteløsning og annen løpende rådgivning. Hun har erfaring fra flere saker for norske domstoler og internasjonal voldgift, herunder saker om arrest. Eline har også arbeidserfaring fra forsikringsselskap og bistår klienter med forsikringsrettslige spørsmål.