Undervisere

Tilbake

Elisabet Haugsbø

CISO, Zebra Consulting og President i Tekna

Elisabet Haugsbø har en mastergrad i Teknisk Kybernetikk fra NTNU og Executive education Digital Technologies at University of California Berkeley, HAAS School of Business. Hun er blitt kåret blant Norges fremste teknologikvinner i 2018 og 2019 og er lidenskapelig opptatt av hvordan teknologi kan brukes for å muliggjøre det «umulige».

For tiden er Elisabet CISO i Zebra Consulting, der hennes rolle er å sørge for at datasikkerhet er i førersetet når Zebra Consulting leverer tjenester og software til sine kunder. I tillegg jobber hun som "CISO for hire" der hun går ut i bedrifter og jobber strategisk med datasikkerhet, sikkerhetskultur og rådføring av tiltak for å sikre bedrifter.

Data og bruk av data, er og blir en stadig større del av både daglig- og fremtidig drift av selskaper og forskning. Dermed så blir det avgjørende at infrastrukturen tilrettelegges for at data skal være lett tilgjengelig, sporbare, sammenlignbare med andre datatyper og beskrivelsen av datasettene må være oversiktlig og forståelig. Elisabet har også jobbet som Head of Data hos HUB Ocean, der hennes rolle er å gjøre data til en «first class citizen».

Hun har også mange års erfaring med simulatorbasert testing, IT sikkerhet og penetrasjonstesting av kritisk infrastruktur i maritim-, energi -og offshore industri. Og har vært med på å drive frem flere initiativer og innovasjonsprosjekt i større selskap.

Elisabet bringer med seg faglig kompetanse innen teknologi, sikkerhet, bruk av data som ressurs og erfaring med kunde-sentrert innovasjonsarbeid i større, og mindre selskap, inn i nettverket. Hun ønsker å skape et godt nettverk for å kunne dele både opp- og nedturer for at alle skal kunne dra læring av nettverkets totale kunnskap på best mulig måte.

ELISABET HAUGSBØ