Undervisere

Tilbake

Elisabeth Egdetveit

Director, Risk Advisory, Deloitte

Elisabeth jobber som Director hos Deloitte hvor hun er ansvarlig for selskapets Governance, Risk and Compliance (GRC) tjenester i Norge, samt sitter i den nordiske ledergruppen for finansiell risikostyring. Hun har lang erfaring i å støtte kunder med å etablere effektiv risikostyring (helhetlig og for ulike risikoklasser) og implementere regulatoriske krav. Elisabeths tekniske ekspertise supplementeres med flere års erfaring fra regulatoriske endringsprosjekt og konsekvensanalyser på forretningsmodeller og organisasjonsmodeller.

Elisabeth har lang internasjonal erfaring gjennom tidligere arbeid med både Deloitte og KPMG i London, hvor hun har rådgitt store globale finansielle insititusjoner i England, USA, Ireland, Tyskland og Nederland innenfor finansregulatoriske emner, risikostyring, roller og ansvar, og internkontroll.