Undervisere

Tilbake

Elise Johansen

Professor og partner, Wikborg Rein

Elise Johansen er en av Norges ledende jurister innen bærekraft, klima og havrett. Hun har spesialisert seg på internasjonale og nasjonale regler innen klima- og miljøretten, inkludert EUs regelutvikling på området for bærekraft, klima- miljølovgivning. Elise rådgir klienter innenfor alle de nevnte områdene og bistår virksomheter i å forstå og posisjonere seg i forhold til nye ESG-krav og markedsforventninger.

Elise har bakgrunn som professor i rettsvitenskap ved Norges arktiske universitet og har lang erfaring som underviser og forsker. Hun skriver jevnlig artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrift og bøker og er en anerkjent foredragsholder. Hun er blant annet medredaktør og bidragsyter på boken "The Law of the Sea and Climate Change – Solutions or Constraints?" (Cambridge University Press), og er den som har skrevet det som per i dag finnes av litteratur om den norske klimaloven.