Undervisere

Tilbake

Endre Storløkken

Advokat og Partner, Advokatfirmaet SGB

Endre Storløkken er partner i SGB, og jobber hovedsakelig med franchise og selskapsrett. Han har arbeidet som advokat siden 1986 med hovedvekt på forretningsjuridisk praksis, prosedyre og styreverv. Fra 1990 har han spesialisert seg på vertikale samarbeidsformer og distribusjon/retail. I den forbindelse har han bistått mange av de største norske franchisekjedene og egeneide franchiser med bl.a. etablering av franchise, kombinasjonsformer av franchise og egeneid virksomhet og konverteringsprosesser mellom ulike distribusjonsformer.