Undervisere

Tilbake

Erlend Haaskjold

Advokat og partner, Arntzen de Besche Advokatfirma

Erlend Haaskjold er tilknyttet tvisteløsning- og prosedyregruppen i Oslo, og har møterett for Høyesterett.

Erlend bistår først og fremst innen prosedyre og har prosedert et meget stort antall saker for alle instanser i de alminnelige domstolene. Han har prosedert for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og har omfattende erfaring som voldgiftsdommer i nasjonale og internasjonale tvister. Han foreleser i sentrale formuerettslige fag ved Universitetet i Oslo.

Erlend Haaskjold har tidligere erfaring som vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett, Dommerfullmektig i Stjør- og Verdal tingrett, Regjeringsadvokaten og Advokatfirmaet Thommessen AS.