Undervisere

Tilbake

Eva Jarbekk

Advokat og partner, Advokatfirmaet Schjødt AS

Spesialkompetanse og erfaring:
Jarbekk arbeider særlig med personvern, arbeidsrett, BCR. Overføring av data til/fra utlandet. Kontraktsrett, offentlige anskaffelser, IT-rettslige spørsmål som utviklings-, drifts- og outsourcingskontrakter, nettsky/cloud, e-handel og internett. Gransking, internrevisjon og forvaltningsrevisjon. Opphavsrett, patentrett. Forhandlinger og alternativ tvisteløsning i forretningsforhold.,

Praksisområder: IKT-kontrakter; Offentlige anskaffelser; Personvern, Internasjonal kontraktsrett; E-handel; Outsourcing; Arbeidsrett/tjenestemannsrett og gransking; lisensrevisjon

Utdannelse:
2009 Konflikthåndtering, forhandlinger og mekling
1996 Cand. jur. Universitetet i Oslo

Verv:
2013 - Medlem av den interne varslingskomiteen til Statsbygg

2013 - 2014 Ekstern advokat for Spesialenheten for politisaker

2009 - Oppnevnt av Stortinget som Leder av Personvernnemnda

2009 - Styremedlem i Nordea Eiendomskreditt AS

2008 - Styreleder i Silke forlag AS

2006 - 2009 Styreleder i stiftelsen SERI – Sentrum Røntgeninstitutt

2006 - 2007 Styreleder i holdingselskapet til Bazar Forlag AS, for alle nordiske forlag

2006 Medlem av høringsgruppen for Statskonsults standardkontrakter innen IKT

2005 - 2014 Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for IKT- og personvern, utnevnt leder av utvalget siden,2007

2005 - 2011 Styremedlem i Juristforbundet - privatansatte jurister

2004 Styremedlem i Den Norske Dataforenings styre for IKT-kontrakter 2003 - 2004 Medlem i DnDs referansegruppe for SLA-sjekklisten

2000 - Sensor ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Innenfor forsikringsrett og personvern/arbeidsrett.

Relevant yrkeserfaring:
2017 - Partner, Schjødt
2014 - 2017 Partner, FØYEN Advokatfirma DA
2013 - 2014 Partner, Advokatfirmaet Lynx
2013 - 2014 Ekstern advokat for Spesialenheten for politisaker
2011 - 2013 Assosiert Partner i Kluge Advokatfirma DA
2009 - Stortingsoppnevnt leder av Personvernnemnda
2004 - 2011 Partner, Advokatfirmaet Brækhus Dege
2004 - 2005 Ansvarlig advokat, Advokatfirmaet Brækhus Dege
2000 - 2004 Fast advokat i Advokatfirmaet Selmer DA
1997- 2000 Advokatfullmektig, Wikborg, Rein & Co
1996 - 1997 Engasjement som førstekonsulent i Justisdepartementet, Sivilavdelingen