Undervisere

Tilbake

Eystein Abel Engh

Sivilingeniør, Abel Engh AS

Sivilingeniør fra NTH, bygningsavdelingen 1966. Etter studietiden var Engh vit.as på Institutt for stål- og trekonstruksjoner. Deretter lang fartstid som rådgivende ingeniør; prosjektering, administrasjon og ledelse av større ingeniørselskaper. Engh har deltatt som RIFs representant i komiteene bak de sentrale kontraktsstandardene som NS 8401, 02, 03, 05 og 07 og holdt kurs og foredrag om bruk og
forståelse av standardene. Engh har vært president i RIF og leder for RIFs Ansvarsråd og senere styreleder i RIF Forsikringsservice og medlem av Fidic Standing Committee for Risk Management.

I de siste tiårene har Engh hatt svært mange oppdrag for domstolene som fagkyndig meddommer, mekler eller som oppmann og voldgiftsdommer i større tvister i BA- næringen.