Undervisere

Tilbake

Finn Haugen

Pensjonert tingrettsdommer

Finn Haugen har 46 år som utøvende jurist: saksbehandler i Justisdepartementet,
dommerfullmektig, egen advokatpraksis i 17 år med møterett for Høyesterett, regionbanksjef,
tingrettsdommer i Fredrikstad og Oslo.

Haugen har som dommer hatt flere profilerte saker: den
første krigsforbrytersaken etter krigsoppgjøret, Unibussaken med omfattende grov korrupsjon,
Gassledsaken som største rettssak i Norge noen gang målt i kroner, og han var første dommer som
besluttet at pressen skulle få tilgang til lydopptakene fra Treholtsaken. Han har i åtte år vært leder
av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, vært SEFO-leder og utgitt Strafferett – håndbok
(900 sider 4. utgave 2015).