Undervisere

Tilbake

Fredrik Aadahl

Advokat og partner, CMS Kluge

Fredrik Aadahl bistår både offentlige og private klienter med tvistesaker og rådgivning innenfor entrepriserett/kontraktsrett og regelverket om offentlige anskaffelser. Bistanden omfatter gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter, herunder kontrakts- og anskaffelsesstrategi, krav om tilleggsvederlag og fristforlengelse, sluttoppgjørsdiskusjoner og misligholdsanksjoner. Fredrik har prosedert en rekke tvistesaker for domstolene,og har gjennomført en rekke rettsmeklinger. Fredrik har god kompetanse innenfor de entrepriserettslige standardkontraktene og prosesskodene,og er både veileder og sensor i entrepriserett ved Universitetet i Oslo.