Undervisere

Tilbake

Fredrik Berg

Advokat og eier, Advokatfirmaet Fend DA

Fredrik Berg jobber som forsvarer i økonomiske straffesaker og med sivil prosedyre. Han har bred erfaring som både forretningsadvokat og prosedyreadvokat. Han har bistått i profilerte Økokrim-saker om for eksempel skatteunndragelse, korrupsjon, nye medier og innsidehandel. Fredrik har også ledererfaring fra offshoreindustrien og har forhandlet kontrakter innen skipsbygging, offshore installasjoner og olje- og gassproduksjon i Europa, Asia og Amerika.

ARBEIDSERFARING:
2016,– d.d.:, ,Eier og,advokat, Advokatfirmaet Fend DA
2011,- 2016: Partner og advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2010 - 2011: Vice President Legal, Höegh LNG Limited
2007,- 2009: Partner og advokat, Wikborg Rein & Co
2005,- 2007: Director of Corporate Affairs(EVP), BW Offshore Limited
2003,- 2005: Advokat, Bergesen d.y. ASA
1999 - 2003: Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA