Undervisere

Tilbake

Fredrik Bergsmark Grimstad

Advokat og Partner, Advokatfirmaet Erling Grimstad

Fredrik Bergsmark Grimstad er advokat og partner i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Han har erfaring med forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet og andre misligheter, varsling, granskning, compliance, anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, personvern og næringslivets menneskerettighetsansvar.

Fredrik utfører oppdrag for kunder som representerer et tverrsnitt av norsk næringsliv og ulike deler av offentlig sektor. I løpet av sin karriere har Fredrik samarbeidet med en rekke rapporteringspliktige foretak (bank og finans mv.), kommuner, offentlige virksomheter, ideelle organisasjoner og foretak innen import/eksport.

Fredrik Bergsmark Grimstad har også hatt roller som interim compliance officer og personvernombud for noen av advokatfirmaets klienter. Han har også solid erfaring fra offentlig sektor og har arbeidet i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Statens Kartverk. Videre har han vært engasjert i internasjonalt juridisk arbeid i Togo (Afrika) og Kina.

Fredrik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med master i rettsvitenskap og LLM i Public International law (internasjonal offentlig rett).

Gjennom året holder Fredrik en rekke foredrag hvor han deler av sin erfaring, kunnskap og setter organisasjoner i stand til å redusere risikoen for regelbrudd