Undervisere

Tilbake

Fredrik Haberer Anfinsen

Partner / Advokat

Fredrik Haberer Anfinsen er leder for Simonsen Vogt Wiigs skatteavdeling og har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en Master of Business Administration fra Handelshøyskolen BI.

Fredrik har særlig fokus på norsk og internasjonal beskatning, selskapsrett og generell transaksjonsstøtte, og er ofte rådgiver i forbindelse med M&A -transaksjoner, selskapsstruktureringer og omorganiseringer, samt ved etablering av insentivprogrammer.

Fredrik er spesielt erfaren innen fornybar energi, shipping og offshore og har bakgrunn fra både M&A/verdsettelse og skatteavdelingen til Statkraft.