Undervisere

Tilbake

Fredrik Lilleaas Ellingsen

Partner, Advokatfirmaet Selmer AS

Fredrik Lilleaas Ellingsen er spesialisert innen tvisteløsning og prosedyre, og er nestleder for Selmers prosedyreavdeling. Han har utstrakt erfaring innen tvisteløsning og mekling innenfor et bredt spekter av sivile saker, med særlig fokus på teknologitvister, IT-prosjekter og immaterielle rettigheter (IPR). Ellingsen har 5 års praksis som dommerfullmektig ved Oslo tingrett, og er tilknyttet Universitetet i Oslo som universitetslektor hvor han foreleser jevnlig i prosess og har oppdrag som veileder og sensor. Han bestod i 2019 prøvesak for Høyesterett i en prinsipiell sak om tilgang til digitale bevis.