Om JUC

Undervisere

Tilbake

Gard A. Skogstrøm

Advokat og partner, AGP Advokater AS

Gard er spesialisert innen M&A, kapitalmarked og selskapsrett. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 2003 og har hhv. 7 års erfaring som internjurist og 10 års erfaring som advokat. Gard rådgir primært om transaksjoner, finansiering og selskapsrettslige spørsmål knyttet til unoterte selskaper og har gjennom karrieren vært involvert i mer enn 100 M&A-transaksjoner. Han har betydelig erfaring knyttet til bistand til selskaper som er i en oppstarts- og utviklingsfase.