Undervisere

Tilbake

Gard A. Skogstrøm

Advokat og partner, AGP Advokater AS

Gard A. Skogstrøm er spesialisert innen M&A, kapitalmarked og selskapsrett. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 2003 og har hhv. 7 års erfaring som internjurist og 10 års erfaring som advokat.

Gard A. Skogstrøm rådgir primært om transaksjoner, finansiering og selskapsrettslige spørsmål knyttet til unoterte selskaper og har gjennom karrieren vært involvert i mer enn 100 M&A-transaksjoner. Han har betydelig erfaring knyttet til bistand til selskaper som er i en oppstarts- og utviklingsfase.