Undervisere

Tilbake

Gaute Løchen

Senioradvokat, Grettes Advokatfirma

Gaute Løchen har bred eiendomsrettslig erfaring, med særlig vekt på rådgivning tilknyttet plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Han bistår både offentlige og private aktører i et bredt spekter av plan- og bygningsrettelige og forvaltningsrettslige problemstillinger, herunder utarbeidelse og tolkning av reguleringsplaner og utbyggingsavtaler, byggesaker, refusjon og tilknyttede forvaltningsrettslige prosesser og problemstillinger.