Undervisere

Tilbake

Geir Steinberg

Advokat og partner, Advokatfirmaet Haavind AS

Geir Steinberg har en omfattende selskapsrettslig praksis. Han arbeider med alle relevante spørsmål knyttet til selskapsstiftelser, vedtekter og aksjonæravtaler. Alle typer spørsmål knyttet til kapitalendringer i selskaper, herunder emisjoner, utbytteutbetalinger, fisjon og fusjon og konserndannelse. Han arbeider også med selskapsledelse, ledelseskompetanse, styrets rolle, forholdet mellom administrerende direktør og styre, gjennomføring av generalforsamling, representantskapsmøte, møte i bedriftsforsamlingen med mer.