Undervisere

Tilbake

Georg Scheel

Advokat samt gjesteforsker, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Advokat (H) Georg Scheel har lang erfaring i å håndtere norske og internasjonale kommersielle disputter, og han har sittet som voldgiftsdommer i en rekke større tvister. Han har nå tilknytning til Nordisk institutt for sjørett, og underviser og veileder mastergradsstudenter. Han er også styreleder i NOMA (Nordic Offshore and Maritime Association)

Han har vært amanuensis på sjørettsinstituttet, vært advokat ved Regjeringsadvokatembetet, og advokat, senere adm.dir. i Nordisk Skibsrederforening., Han har bred erfaring både som dommer og prosessfullmektig i nasjonale og internasjonale voldgiftssaker.