Undervisere

Tilbake

Gitte Marie Lundh Bjurling

Advokat, Partner, Advokatfirmaet SGB AS

Gitte arbeider primært med arv, skifte og økonomisk familierett og tvisteløsning/prosedyre tilknyttet disse rettsområdene. Gitte er leder for vår faggruppe for familie-, arv- og barnerett.
Gitte bistår klienter blant annet med utarbeidelse av testament, ektepakt, fremtidsfullmakt, gavebrev og samboeravtaler. Hun bistår ofte klienter med private dødsboskifter, både som testamentsfullbyrder og som advokat engasjert av boets arvinger, enten som felles advokat eller som advokat for enkeltarvinger. Gitte bistår også jevnlig klienter ved generasjonsskifter, formuesplanlegging og ektefelleskifter.

Gitte har siden 2010 jobbet med administrering av offentlige dødsbo for Oslo tingrett og har siden høsten 2022 vært en av de faste bostyrerne for Oslo tingrett.

Gitte er en erfaren foredragsholder og holder foredrag blant annet i regi av Advokatenes HR, JUC m.fl.