Undervisere

Tilbake

Gunnhild Storbekkrønning Solli

Førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Gunnhild Storbekkrønning Solli,er jurist fra Universitetet i Oslo, Master of Laws fra University of Durham og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 2020 med tittelen Ute av syne, ute av sinn - om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett. Solli underviser og publiserer primært innenfor fagfeltene miljørett, forvaltningsrett og tingsrett, og hun er ansvarlig faglærer i miljøforvaltningsrett ved NMBU. Solli har tidligere arbeidserfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, som advokat i privat sektor, høyskolelektor, dommerfullmektig og advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo kommune.