Undervisere

Tilbake

Håkon Marius Mørch

Advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

Håkon Marius Mørch er advokat i Advokatfirmaet Wiersholm, og er blant annet tilknyttet advokatfirmaets faggruppe for skatterett. Håkon har flere års praktisk erfaring med å bistå klienter med spørsmål knyttet til internasjonal skatterett og grensekryssende virksomhet, herunder selskapers virksomhet gjennom faste driftssteder i Norge og i utlandet. Håkon bistår norske og utenlandske selskaper, av ulike størrelser og innen en rekke ulike bransjer, med både generell juridisk rådgivning, transaksjonsrelaterte spørsmål og tvisteløsning, herunder både rettssaker og administrative saker. Håkon har også erfaring fra å bistå selskaper i forbindelse med inngåelse av gjensidige avtaler mellom stater knyttet til beskatning av faste driftssteder.