Undervisere

Tilbake

Hanne Corneliussen

Chief Compliance Officer, Gjensidige Group

Hanne Corneliussen er Chief Compliance Officer og leder compliancefunksjonen i Gjensidigekonsernet. Hun har jobbet med compliance i Gjensidige siden 2010, og kjenner godt de
regulatoriske rammevilkårene for bank, verdipapirvirksomhet og forsikring.

Før dette var Hanne Corneliussen ansatt i Finanstilsynet i 11 år, der hun jobbet med tilsyn og regulatorisk utvikling for forsikring og verdipapirvirksomhet. Hun er utdannet cand. jur. fra Universitet i Oslo.