Undervisere

Tilbake

Hanne P. Guldbrandsen

Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma

Hanne P. Guldbrandsen har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med personvern og informasjonssikkerhet i private og offentlige virksomheter. Hanne har en master i EU-rett (LLM), har vært Norges representant i artikkel 29-gruppen og er sertifisert personvernekspert via IAPP (CIPP/E).

Hun bistår en rekke kunder med strategisk juridisk rådgivning når det gjelder rammene for viderebruk av personopplysninger i forretnings- og produktutvikling, statistikk og innsiktsanalyse. Hun er en erfaren foredragsholder og benyttes ofte ved kompetanseoverføring til advokatfirmaets kunder.

Hanne P. Guldbrandsen har også operativ erfaring fra flere transformasjonsprogrammer og digitaliserings-prosjekter for store norske virksomheter der hun har gitt løpende bistand ved digitalisering av eksisterende arbeidsprosesser og tjenester.

Gjennom sin bakgrunn fra Politiets Sikkerhetstjeneste ser hun viktige sammenhenger mellom personvernarbeidet generelt og sikkerhetsarbeidet/cyber spesielt. Hun har ellers jobbet i Datatilsynet og NORDMA, vært medlem av Datakrimutvalget og skrevet flere større offentlige utredninger.