Undervisere

Tilbake

Hanne Skaarberg Holen

Advokat og partner, Ernst & Young Advokatfirma AS

Hanne Skaarberg Holen er advokat med møterett for Høyesterett. Hun har i tillegg bakgrunn som revisor. Holen arbeider med et stort omfang av skatterettslige problemstillinger, både for privatpersoner og bedrifter, og hun har en betydelig erfaring med arbeid innenfor skatterådgivning og tvisteløsning. Holen har lang erfaring med å bistå skattytere i bokettersyn, forvaltnings- og domstolsprosesser. Hun har prosedert en rekke skattesaker for domstolene, og hun var blant annet prosessfullmektig for Transocean i en av Norgeshistoriens største skattesaker. Videre har hun også prosedert for EFTA-domstolen.

Holen har skrevet flere fagartikler og er medforfatter til fagboken «Norsk internasjonal skatterett» samt forfatter til Karnov Lovkommentarer til skatteforvaltningsloven (tilgjengelig på Lovdata). Holen er anerkjent som en ledende skatteadvokat, blant annet i Finansavisens advokatundersøkelse, og hun er leder av Ernst & Young Advokatfirmas gruppe for tvisteløsning.

Benjamin Jacobsen Hamnes arbeider bredt innenfor norsk bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett og internprising og bistår klienter med rådgivning, skatteklager og tvisteløsning. Hamnes har spesiell kompetanse innen internprising, og har arbeidet spesialisert med dette fagfeltet over flere år. Han inngår i Ernst & Young Advokatfirmas gruppe for tvisteløsning, og har erfaring med å bistå klienter på alle stadier av den administrative behandlingen av skattesaker. I tillegg har han erfaring med gjensidige avtaleforhandlinger (MAP) med fremmede stater. Hamnes er medforfatter til Karnov Lovkommentarer til skatteforvaltningsloven (tilgjengelig på Lovdata).