Undervisere

Tilbake

Hans Augun Parmann

Partner og advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

Hans Augun Parmanns kjernekompetanse er innen tvisteløsning og entrepriserett.

Hans Augun er en erfaren prosjektleder og har bred erfaring med håndtering av store og komplekse saker for norske og internasjonale klienter. Han bistår med strategiske vurderinger, utformingen av kontrakter, rådgivning i prosjektgjennomføringsfasen, forhandlinger og tvisteløsning.

Hans Augun har møterett for Høyesterett og prosederer jenvlig saker for norske domstoler og voldgiftsretter.

"Hans Augun Parmann have deep knowledge of government processes and the ability to simplify complex issues".
Legal 500, 2021

Arbeidserfaring
Partner, Wiersholm, 2019
Senioradvokat, Wiersholm, 2014
Fast advokat, Wiersholm, 2011
Advokatfullmektig, Wiersholm, 2010
Førstekonsulent, Sivilombudsmannen, 2009
Førstekonsulent i skattelovavdelingen, Finansdepartementet, 2008

Utdannelse
Advokatbevilling, State of New York, 2009

Wharton Business and Law Certificate, The Wharton School of the University of Pennsylvania, 2009

LLM, University of Pennsylvania, 2009

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2007