Undervisere

Tilbake

Hans Jørgen Langeland

Assosiert partner, Advokatfirmaet CLP

Hans Jørgen Langeland er spesialisert innen handelsrett. Han har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning fra handelsrettsforhold som franchiseavtaler, JVer, leverandøravtaler, distribusjonsavtaler og agentavtaler, og regulatoriske forhold knyttet til disse.

Blant retail-bransjene Langeland har jobbet særlig mye med er dagligvarer, forbrukerelektronikk, byggevarer, biler, og tekstil. Han har også bistått innenfor flere tjenestebaserte bransjer, som hotell- og serveringsvirksomheter.

Langeland har også lang erfaring med internasjonal varehandel. I perioden fra 2013-2016 jobbet Langeland som advokat i Asia, der han særlig bisto vestlige klienter i forbindelse med sourcing og kontraktsproduksjon av varer i Kina.

Langeland har et sterkt engasjement for handelsrett som fagfelt, og er styreleder i Nordic Trade Law Forum.