Undervisere

Tilbake

Håvard Wiker

Advokat og partner, Ro Sommernes Advokatfirma DA

Håvard Wiker er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1992. Partner i Ro Sommernes advokatfirma fra 1996. Wiker har møterett for Høyesterett.

Håvard Wiker arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på kriseengasjementer, restrukturering, gjeldsforhandlinger og konkurs. Han er leder for firmaets avdeling for insolvens og restrukturering. Firmaet har vært blant Norges ledende på området i mer enn 20 år.,

Håvard Wiker er videre leder av advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Wiker er forfatter i Gyldendal Rettsdata for konkursloven, dekningsloven og lønnsgarantiloven. Han har sammen med advokat Knut Ro skrevet «Konkursloven med kommentarer», Universitetsforlaget (2003).»