Undervisere

Tilbake

Hedda Styrvold Carlberg

Senioradvokat, Deloitte Advokatfirma

Hedda er senioradvokat i Deloitte Advokatfirma. Hun er spesialisert innen entrepriserett og har svært god innsikt i byggebransjen etter flere år som internadvokat hos en av Norges største entreprenører.

Hun har holdt mange foredrag innen entrepriserett og kontraktsrett og er særlig engasjert i bærekraft i entrepriseprosjekter.

Hedda bistår både byggherrer og entreprenører ved gjennomføringen av bygg- og anleggsprosjekter, med alt fra utforming av anskaffelser og kontraktsinngåelser til oppfølgning av prosjektet og sluttoppgjør, og eventuelle rettstvister. Hun har omfattende erfaring med store og komplekse entreprisekontrakter, og har evnen til å raskt sette seg inn i vanskelige problemstillinger, også i faktumtunge saker. Hedda har prosedert flere rettssaker og kan vise til gode resultater. Basert på erfaring er Heddas oppfatning likevel at det ofte er mest hensiktsmessig å løse tvister underveis i prosjektet ved tidlig involvering og rådgivning. Hun er pragmatisk og gir klienter konkrete og strategiske råd med umiddelbar verdi.