Undervisere

Tilbake

Hege Schøyen Dillner

Chief sustainability officer og group executive vice president, Veidekke ASA

Hege Schøyen Dillner er b ærekraftdirektør i Veidekke ASA. Dillner har arbeidet 6 år i Veidekke ASA, 5 av dem har hun vært konserndirektør for HR, HMS, Juridisk og Miljø. Fra 2013 til 2015 hadde hun også ansvar for Compliance og Kommunikasjon.

Hun har arbeidet bevisst for å få etablert bærekraft inn som en del av forretningsstrategien, der man vurderer både konkurransekraft og risiko som vesentlige aspekter. Fra 2018 gikk hun inn i rollen som bærekraftdirektør for konsernet, med ansvar for klima, miljø og bærekraft.

Hege Schøyen Dillner har løftet sitt arbeid med CSR og bærekraft de senere årene og rapporterer etter GRI Global Reporting Index. I 2018 ble det gjennomført en utvidet vesentlighetsanalyse i tråd med føringer i GRI. I 2019 oppnådde Veidekke å komme på CDPs A liste, som 1,8 % beste bedrifter globalt ift klimarapportering og ledelse.

Dillner arbeidet som Divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet fra 2010 - 2013 med ansvar for økonomi, virksomhetsstyring, HR, Sikkerhet/service og IT/digitalisering. Hun har arbeidet som HR direktør i Cap Gemini, Vice President i Aker Solutions og jobbet på tvers av 32 land, senior rådgiver i Ciber, prosjektleder i både Hydro og NRK. Dillner er utdannet Cand Paed - embetsstudiet i Pedagogikk fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen organisasjonsutvikling, læring, ledelse og strategisk kompetanseutvikling.

Hege Schøyen Dillner har erfaring fra styrearbeid, både som styremedlem i ulike styrer og styreleder. Hun har gjennom flere år arbeidet på tvers av næringen for å drive utviklingen i en mer bærekraftig retning. Hun har holdt en rekke foredrag i både inn og utland. Fra sommeren starter Dillner i Grønn Byggallianse som leder for samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid.