Undervisere

Tilbake

Helene Bogen

Advokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Helene er advokat i Wiersholm og er tilknyttet avdelingen for ESG & Compliance. Helene arbeider hovedsakelig med menneskerettigheter, klima- og miljø, sikkerhet og andre compliance-fag. Hun bistår både norske og internasjonale selskaper, organisasjoner, samt det offentlige innen alle sine fagfelt, og holder jevnlig kurs og foredrag innen disse. Helene har ledet en rekke internasjonale og nasjonale granskninger om potensielle menneskerettighetsbrudd og potensielle brudd på regler om god virksomhetsstyring, samt ledet arbeidet i flere miljøstraffesaker.

Helene har en master fra Frankrike der hun var tilknyttet et forskningsprosjekt vedrørende internasjonale regler om Corporate Social Responsibility. Hun var med å grunnlegge Young in Compliance og sitter i dag i styret i Business and Human Rights Lawyers Association.