Undervisere

Tilbake

Henrik Bjørnebye

Advokat og partner, Advokatfirmaet BAHR

Henrik Bjørnebye er advokat og partner hos Advokatfirmaet BAHR. Han har arbeidet med energisektoren i over 20 år som advokat og forsker, og har særlig kompetanse innen energirett, konsesjonsrett, EU/ EØS-rett, miljørett og ekspropriasjonsrett.

Henrik Bjørnebye var inntil 2021 professor ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, UiO, hvor han ledet instituttets Avdeling for energi- og ressursrett, og har også hatt bistillinger som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Frischsenteret.

Henrik Bjørnebye er fagredaktør for Karnov for lover innen innenfor energi, petroleum og offshore, er medlem av Energiklagenemnda og medlem av programkomitéen for Norsk Vassdragsjuridisk Forum.