Undervisere

Tilbake

Henrik M. Bang

Advokat og partner, Advokatfirmaet Berngaard

Henrik har allsidig erfaring innen skatte -og avgiftsretten. Han jobber tett med eiendomsbesittere og forvaltere i eierspørsmål for skatteformål om daglig drift, rehabiliteringsprosjekter, utviklingsprosjekter og selskapsorganisering. Henrik har også bred erfaring innen den kommunale eiendomsskatten, som er en særskatt. Eiendom er kapitalkrevende, og skattetrykket har for mange blitt betydelig. Henrik er opptatt av hvordan ulike kommersielle valg potensielt påvirker skatte- og avgiftsbelastningen.