Undervisere

Tilbake

Henrik Nordling

Advokat og assosiert partner, CMS KLUGE Advokatfirma

Henrik Nordling har i flere år arbeidet med omfattende konkurranserettssaker både i Norge og internasjonalt. Han bistår bl.a. med løpende konkurranserettslig rådgivning og håndtering av konkurranserettslige prosesser.

Henrik Nordling har vært involvert i en rekke toneangivende saker foran konkurransemyndighetene i Norge, Frankrike, Belgia samt EU-Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan, EU-domstolen og EFTA-domstolen. Han har også bred erfaring med EU/EøS-rett, herunder statsstøtte og spørsmål knyttet til etablerings- og tjenesteytelsesfriheten.

Henrik Nordling har norsk og fransk advokatbevilling og har tidligere jobbet i ledende advokatfirmaer i Norge, Frankrike og Belgia. Han er i flere år utnevnt som «Future Leader» innenfor konkurranserett av Whos Who Legal og er utpekt som «Next Generation Lawyer» i Legal500.