Undervisere

Tilbake

Henrik Renner Fredriksen

Advokat og partner, Advokatfirmaet SGB

Henrik Renner Fredriksen er partner i SGB. Han arbeider bredt på det forretningsjuridiske området, med særlig vekt på kontraktsrett og retail. Henrik har særskilt kompetanse innen agent- og distribusjonsrett og franchise. Han har betydelig erfaring på området, og sitter blant annet i et internasjonalt ekspertutvalg på agent- og distribusjonsrett. Henrik er også forfatteren av de norske kapitlene om agent- og distribusjonsrett i Kluwer Law Internationals “International Encyclopaedia of Agency and Distribution Agreements”. Henrik har de siste tre årene blitt rangert i toppen under “Up & coming” innen kategorien Varehandel i Finansavisens årlige advokatkåring.

Henrik har sammen med advokat Magne Mjaaland i SANDS gitt ut en kommentarbok til agenturloven på Universitetsforlaget: Agenturloven (universitetsforlaget.no)

Henrik har også jobbet mye med offentlige anskaffelser, og satt som medlem i det regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som kom med forslag til nytt anskaffelsesregelverk i 2014.

Henrik har også betydelig erfaring og kompetanse innen kjøpsretten (kjøp, forbrukerkjøp og håndverkertjenester), og er for tiden nestleder i Forbrukerklageutvalget.