Undervisere

Tilbake

Henrik Schumann Sager

Senioradvokat

Henrik Schumann Sager har arbeidet med konkurs og konkursrelaterte problemstillinger siden 2010. Han har vært tilknyttet insolvens- og restruktureringsavdelingen til Advokatfirmaet Ræder AS siden 2012 og er en erfaren konkursrettsadvokat. Han arbeider i tillegg med tvisteløsning/prosessoppdrag, og har omfattende kompetanse som rådgiver forut for rettslige tvister, og som prosessfullmektig ved behandlingen av tvister ved domstolene.