Undervisere

Tilbake

Herman Bondeson

Assosiert partner, Advokatfirmaet Haavind AS

Herman Bondeson,leder Haavinds,faggruppe for selskapsrett. Han har også bakgrunn fra Lovavdelingen og advokatfirmaene BAHR og Thommessen. Herman Bondeson har holdt en rekke foredrag knyttet til selskapsrettslige problemstillinger, blant annet på Selskapsrettskonferansen og Juristkongress, og han foreleser jevnlig om selskapsrett for studenter ved alle universitetene i Norge.