Undervisere

Tilbake

Hermon Melles

Juridisk seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Hermon Melles arbeider særlig med spørsmål i skjæringspunktet mellom immaterialrett, arbeidsrett og personvern. Han har publisert en rekke vitenskapelige publikasjoner innenfor disse rettsområdene og benyttes jevnlig som foredragsholder.

Hermon Melles har erfaring med sikring av egne rettigheter, grenseoppgang mot andres rettigheter, og bistand ved utarbeidelse og forhandling av avtaler, som lisensavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, konfidensialitetsavtaler og avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter.