Undervisere

Tilbake

Ida Brabrand

Assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Ida Brabrand arbeider med arbeidsrettslige spørsmål og bistår virksomheter jevnlig i varslingssaker, som kan omfatte trakassering eller diskriminering. Videre bistår hun i personalsaker, ved konflikthåndtering, med sluttavtaler og i nedbemanningsprosesser. Ida prosederer jevnlig saker for domstolene.

Ida Brabrand har sin ekspertise innen arbeidsrett, medierett og ytringsfrihet. I tillegg til master i Rettsvitenskap ved UiO er hun utdannet journalist fra Journalisthøyskolen i Oslo og Høgskulen i Volda. Hun har fem års arbeidserfaring som frilansjournalist for tv og radio, blant annet fra NRK nyheter. Med sin medieutdannelse og arbeidserfaring som journalist, i kombinasjon med advokatyrket, har Ida en særskilt kompetanse innen medierett og pressefrihet.

Ida Brabrand arbeider jevnlig med saker som reiser juridiske spørsmål knyttet til medienes ytringsfrihet, personvern og privatlivets fred.