Undervisere

Tilbake

Ida Espolin Johnson

Advokat og partner, Advokatfirmaet Haavind AS

Ida Espolin Johnson har arbeidet som forretningsadvokat i en rekke år, men har også erfaring fra KLP hvor hun blant annet har vært konserndirektør med ansvar for pensjons- og livsforsikringsvirksomhetene. Hun har også hatt en rekke styreverv. I dag er hun partner i advokatfirmaet Haavind hvor hun særlig arbeider med tvisteløsning og kontrakts- og forvaltningsrettslig rådgivning til virksomheter innen havbruksnæringen. I dag har hun styreverv i Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen), Kommunalbanken AS, Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, Trondheim kommunale pensjonskasse, Bærum kommunale pensjonskasse og Sporbarhet AS.