Undervisere

Tilbake

Ida Grøstad

Senioradvokat, CMS Kluge

Ida Grøstad har bred erfaring med å håndtere arbeidsrettslige problemstillinger, både gjennom sin stilling som senioradvokat i CMS Kluge, og som tidligere dommerfullmektig i Oslo tingrett. Hun jobber med individuell og kollektiv arbeidsrett, og bistår både offentlig og privat sektor med blant annet oppsigelse og avskjed, omorganiseringer, nedleggelse og nedbemanninger, samt ulike tilknytningsformer. Hun har også inngående erfaring med håndtering av varsler om kritikkverdige forhold. Hun har ledet og gjennomført undersøkelser og granskninger av store og komplekse varslingssaker i privat og offentlig sektor, og bistått arbeidsgivere i deres interne undersøkelse av varsler. Hun har også evaluert varslingsprosesser og bistått med å utarbeide gode varslingsrutiner og -prosesser for arbeidsgivere.,