Undervisere

Tilbake

Ingunn Alvik

Advokat, Advokatfirmaet Alvik, Røed & Stang Lund

Advokat Ingunn Alvik har over 25 års juridisk erfaring. Hun har prosedert en rekke saker for barnevernsnemnder og domstoler og har i tillegg erfaring fra offentlig forvaltning og fra akademia. Alvik har i mange år undervist i barnerett ved OsloMet og ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun jobber i dag som advokat med barnerett og bistår i hovedsak innen barnevern, foreldretvister og skolesaker. Alvik underviser, veileder og er sensor ved de de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen samt ved barnevern-, sosionom- og sykepleieutdanningene ved OsloMet.

Alvik står også bak den foreløpig siste større undersøkelsen av norsk barnevernspraksis etter de mange dommene mot Norge fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.