Undervisere

Tilbake

Irmela van der Bijl Mysen

Partner og advokat, Vier Advokatfirma

Irmela van der Bijl Mysen brenner for compliance og forretningsetikk. Hun er advokat og spesialrådgiver innenfor antikorrupsjon, økonomisk kriminalitet og menneskerettigheter. Hun bistår virksomheter med operasjonalisering av regulatoriske krav og forventninger og strategisk compliance-arbeid.

I Etikkrådet for Norges Pensjonsfond Utland (Oljefondet) ledet Irmela arbeidet med utredning av korrupsjonssaker, herunder faktainnhenting, evaluering av Compliance programmer – «beyond compliance», og dialog med toppledere og styrerepresentanter. Dette omfattet en rekke store multinasjonale selskaper (olje og gass, bygg og anlegg, forsvarsindustrien, telecom etc). I Statkraft bisto hun med forbedring av selskapets Compliance-program og gjennomføring av tiltak i datterselskaper. Som Chief Compliance Officer i nyopprettede Aker Energy AS hadde hun ansvar for etablering av selskapets Compliance-program med fokus på risikostyring innenfor antikorrupsjon, anti-hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet, menneskerettigheter, samt interne granskninger og håndtering av uønskede hendelser.

I Vier bistår Irmela store multinasjonale foretak med forbedringsprogrammer og start-ups med etablering av styringssystermer (governance) og compliance-programmer. Hun engasjeres som midlertidig CCO, CoS og Subject Matter Expert.