Undervisere

Tilbake

Isabell Fjetland

Senioradvokat, CMS Kluge

Isabell Fjetland jobber med offentlige anskaffelser, med særlig hovedvekt på entrepriseanskaffelser. Hun bistår både offentlige og private klienter i alle faser av en anskaffelsesprosess. Arbeidet omfatter alt fra planlegging og gjennomføring av konkurranser til utforming og besvarelse av klager.

Isabell Fjetland bistår også i forbindelse med tvister for domstolene.