Undervisere

Tilbake

Jan Erik Johansen

Partner, Advokatfirma Tofte A/S

Jan Erik Johansen har lang erfaring som advokat med spesialisering innenfor skjønns- og ekspropriasjonsrett. Han har ført en rekke saker for domstolene, blant annet bistått i forbindelse med flere store utbygginger av infrastruktur.

Jan Erik Johansen er medforfatter av boken Ekspropriasjon (red. Endre Stavang) og er en erfaren kursleder og foredragsholder innen,ekspropriasjonsrettslige emner.