Undervisere

Tilbake

Jan-Erik Sverre

Partner og advokat, Kvale Advokatfirma DA

Advokat Jan-Erik Sverre er partner og leder for arbeidsrettsavdelingen i Kvale Advokatfirma DA. Han en erfaren advokat som gjennom en årrekke har bistått klienter med et vidt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, herunder omorganiseringer, nedbemanninger og sluttpakker.

Jan-Erik har hatt møterett for Høyesterett siden 2016, og har siden den gang prosedert flere saker for Høyesterett. Han er også en av Norges fremste eksperter på likestillings- og diskrimineringsrett, og har blant annet skrevet Karnovs lovkommentar til likestillings- og diskrimineringsloven.

Jan-Erik er videre anerkjent for å være blant de ledende advokatene innenfor arbeidsrett i Norge gjennom omtale i de internasjonale advokatrangeringene Chambers og Legal 500

Jan-Erik er i medhold av tvistelovens § 8-4 (4) oppnevnt som mekler og medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for Borgarting lagmannsrett og underliggende domstoler.