Undervisere

Tilbake

Jan Yngve Sand

Tilknyttet nettverket som ekspert og gjesteforeleser i løpet av sesongen

Professor Jan Yngve Sand er tilsatt som sjeføkonom i Konkurransetilsynet, og tiltrer stillingen 1. oktober 2020. Sand kommer fra stillingen som professor ved OsloMet, og har tidligere vært professor ved Universitetet i Tromsø i en årrekke.

Jan Yngve Sands fagfelt er samfunnsøkonomi, og han har opparbeidet seg omfattende kompetanse innenfor konkurranseøkonomi. Han har hatt oppdrag i en rekke konkurransesaker som har gått for retten, både som økonomisk ekspertvitne, rettsoppnevnt sakkyndig og fagkyndig meddommer.

Sand har vært medlem av Konkurranseklagenemnda, og har omfattende administrativ erfaring og ledererfaring. Ved OsloMet har han vært leder for en faggruppe med 14 personer. Sand har også vært involvert i oppbyggingen av Handelshøgskolen i Tromsø.