Undervisere

Tilbake

Jo Are Aamodt Brænden

Advokat og partner, Advokatfirmaet Thallaug ANS, Lillehammer

Jo Are Aamodt Brænden har særskilt kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, selskapsrett, strafferett, drift og utvikling av næringer knyttet til fast eiendom, næringsutvikling innen helse- og sosialrett, samt rettsforhold i landbruket.

Brænden er juridisk rådgiver for kommuner, gårdbrukere, næringsdrivende grunneiere, grunneiere generelt, selskaper, herunder selskaper innen helse- og omsorgsnæringen.,

Brænden har betydelig prosedyreerfaring,og har ført en rekke saker for domstolene innenfor rettsområdene strafferett, tingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, entrepriserett, husleierett, jordskifte, samt skjønn til verdsettelse av selskaper og fast eiendom.

Jo Are har tidligere hatt ,hovedansvaret for eiendomsmegling i advokatfirmaet Thallaug ANS. Dette har gitt en ikke ubetydelig praksis med tinglysningen, og de rettslige spørsmål som tinglysning reiser i ulike varianter.