Undervisere

Tilbake

Johan Henrik Nossum

Advokat og partner, Advokatfirmaet Schjødt AS

Johan Henrik Nossum har lang erfaring i å bistå selskaper med finansielle problemer, pantekreditorer, private långivere, gjeldssyndikater og andre finansinstitusjoner med finansiell restrukturering og insolvensrelaterte problemstillinger. Han er partner i Schjødt innenfor M&A og restrukturering, er spesialist i konkurslovgivning og gjeldsforhandlinger og ledet Schjødts avdeling for restrukturering i perioden fra 2013 - 2016.

Nossum har restrukturert selskaper innen olje og gass, offshore, shipping og seismikk, industri, handel, eiendom, samt bistått banker i forbindelse med utsatte engasjementer og bondholdere i misligholdssituasjoner og restruktureringsprosesser.

Utdannelse:
- 2006 – 2007 , Handelshøyskolen BI, Master og Management Course
- 2002,,,,,,,, Cand. jur., Universitetet i Oslo