Undervisere

Tilbake

Johanne Eide Joyce

Senior Legal Counsel, Hydro REIN

Johanne Eide Joyce er Senior Legal Counsel i Hydros fornybarsatsing Hydro REIN, hvor hun arbeider med utviklingsprosjekter, transaksjoner, kontraktsforhandlinger og regulatorisk rådgivning for vindkraft, solkraft og havvind. Hun har mer enn 10 års erfaring fra fornybarsektoren, hvor hun har arbeidet med et bredt spekter av virksomhetsområder og juridiske problemstillinger, både nasjonalt og internasjonalt.

I tidligere roller har Johanne Eide Joyce vært advokat i Aker Horizons, hvor hun arbeidet med selskapets hydrogensatsning. Hun har også tidligere vært advokat i Advokatfirmaet Lund & Co, hvor hun arbeidet med vannkraft og vindkraft, herunder kraftproduksjon, kraftomsetning og nettvirksomhet.

Tidligere erfaring inkluderer stilling som saksutreder ved Supreme Court of New South Wales i Sydney, Australia.