Undervisere

Tilbake

Jon Andersen

Titel i/hos arbejdssted,

Jon Andersen har lang erfaring og spisskompetanse innen de transportrettslige områdene som sjørett, vegfraktrett, luftfart og jernbane. Hans spisskompetanse omfatter også områdene spedisjon og logistikk, samt forsikringsrett og erstatningsrett. Jon har over en årrekke prosedert en rekke saker for domstolene og i 2011 fikk han også møterett for Høyesterett. Han bistår flere store forsikringsselskaper og bedrifter, norske og internasjonale, og har omfattende erfaring som rådgiver innen sine spesialområder. Jon opptrer også som voldgiftsdommer og fondsbestyrer i begrensningsfond. Jon holder også jevnlig kurs og seminarer innen sine spesialområder.

Jon har tidligere arbeidet ved flere advokatfirmaer i Oslo før han tiltrådte som partner i Advokatfirmaet Ræder i januar 2008.